Курсова робота, Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури

1.1. Виховання позитивного ставлення до фізкультури як психолого-педагогічна проблема 5

Глава 3. Методи виховання позитивного ставлення до фізкультури дітейдошкільного віку в процесі використання народних ігор … 18

Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке безпосередньо пов’язане зі здоров’ям людини. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають. Важливо прищепити дітям дошкільного віку смак до занять фізкультурою, потреба в таких заняттях. Зробити це непросто. Фізична культура і спорт – ефективне і дійсне засіб виховання духовного і фізичного здоров’я підростаючого покоління. Рішення оздоровчих завдань можливе засобами фізичної культури. Заняття фізичними вправами сприяють збагаченню морального досвіду, моральної поведінки. У рухової діяльності добре формуються дружні відносини, які вчать дитину вступати в контакт з однолітками, вирішувати спільні завдання, допомогти товаришеві, несуть відповідальність перед ровесниками. Граючи в рухливу гру або виконуючи фізичні вправи, тренуються вольові риси характеру. Заняття фізичними вправами формують естетику рухів, формують уявлення про красивий. Краса гармонійно розвиненого тіла людини обов’язковий елемент уявлень про естетичні перетвореннях за допомогою фізичного виховання. Фізкультурні заняття дають можливість тренувати дітей в доступних їм трудових діях: підготовці посібників до занять, турботі про чистоту і порядок. Таким чином, в процесі навчання рухам у дітей розвиваються розумові здібності. Моральні та естетичні якості. Формується свідоме ставлення до своєї діяльності. Рухи та фізичні вправи вважаються специфічними засобами фізичного виховання. Рухова активність – біологічна потреба організму, від ступеня, задоволення якої залежить здоров’я дітей, їх фізичний та загальний розвиток. Ефективність вирішення завдань фізичного виховання забезпечує цілісність рухового режиму.

Вивченням даного питання займалися багато вчених фізіологи, психологи. П.Ф.Лесгафт – рухова діяльність, М.М.Амосов – фізичному розвитку, Н.М.Шелованов – оздоровленню. Т.І. Осокіна – проблемою фізичного розвитку дошкільника. Видатний педагог В.А. Сухомлинський підкреслював, що від здоров’я, життєрадісності дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили. Тому вкрай важливо правильно організувати заняття фізичною культурою саме в дитинстві, що дозволить організму накопичити сили і забезпечити в подальшому не тільки повноцінне фізичне, а й різнобічний розвиток особистості.

Охорона здоров’я дітей, його зміцнення становлять предмет особливої ??турботи дорослих. Адже дитина ще такий малий, що не може без допомоги дорослого берегти і зміцнювати своє здоров’я. Дорослі створюють сприятливу матеріальне середовище, забезпечують дитині безпеку життєдіяльності, харчування, сприяють рухової активності і т.п.

Діяльність дорослого, спрямована на зміцнення здоров’я дитини, становить зміст фізичного виховання, що при певних умовах забезпечує малюкові фізичний розвиток.

Розуміючи спільну мету фізичного виховання як збереження і зміцнення здоров’я дитини, формулюються завдання фізичного виховання.

Завдання вирішуються в кожній віковій групі, але їх зміст змінюється в залежності від психофізіологічних можливостей дітей. Засобами реалізації завдань фізичного виховання є діяльність дітей, ігри, а також художні засоби зокрема фольклор.

Таким чином, метою нашого дослідження є визначення можливостей народної гри як засобу виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури.

Гіпотеза припустимо, що народні ігри як засіб фізичного виховання сприяють розвитку позитивного ставлення до фізкультури.

вивчити наявний досвід впровадження традицій народної рухомий гри в процес фізичного виховання.

Методи дослідження аналіз літератури, вивчення досвіду, спостереження, діагностичне дослідження.

1. Антонов Ю.Є., Іванова О.Ю. Основні положення програми “Здорова дошкільник” / / Ж. “Обруч”, 1996, 1. – С. 5-6

5. Громова С. Сюжетні фізкультурні заняття з елементами коррегирующей гімнастики. / / Ж. “Дошкільне виховання.” – 1996. – 6,8, 10.

9. Єрофєєва Т.І, Сучасні освітні програми для дошкільних установ / /. М, 1999р. С-170, 99, 2-12.

10. Здоровий дошкільник: Соціально-оздоровча технологія ХХ1 століття. / Автори-упорядники Антонов Ю.Е., Кузнєцова М.М., Сауліна Т.Ф. – М.: АРКТ, 2000, С-88.

13. Змановский Ю.Ф., Кузнєцова М.М. Комплексне загартовування в дошкільних установах. Методичні рекомендації Міносвіти РФ. – Нижній Новгород, 1992.

14. Змановский Ю.Ф., Кузнєцова М.М., Баранова Н.В. Оздоровчо-профілактичний комплекс у дошкільному закладі / / Ж. “Дошкільне виховання”, 1991, 10, с.8.

15. Змановский Ю.Ф., Лукоянов Ю.Є. Традиційні і нетрадиційні методи оздоровлення дітей. Праці 1 Міжнародної науково-практичної конференції. / Под ред. Ю.Ф. Змановский.: Дубна, 1992.

18. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теогія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. М., “Просвещение” 1972 р. З 5-27.

19. Лесгафт.П .. Ф. / / Керівництво по фізичній освіті дітей дошкільного віку / /. М, 1952, т, 2 с-234.

20. Литвинова М.Ф. Російські народні рухливі ігри: Посібник для вихователів дет.саду / Под ред. Л.В. Руссковой. М.: Просвещение, 1986.

22. Осокіна Т.І., Тимофєєва О.О. Фізичні вправи і рухливі ігри дошкільнят. – М.: Просвещение, 1971.

23. Пономарьов С.А. Зростайте здоровими малюків (фізичне виховання дітей від 3 до 6 років) М.: Радянський спорт, 1989.

26. Хухлаева Д.В. Методика фізичного виховання в дошкільних установах. – М.: Просвещение, 1984.

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури ВСТУП. Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке безпосередньо пов’язане зі здоров’ям людини. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають.

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури ВСТУП. Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке безпосередньо пов’язане зі здоров’ям людини. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають.

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури ВСТУП. Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке безпосередньо пов’язане зі здоров’ям людини. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають.

Народні ігри як засіб виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до фізкультури ВСТУП. Однією зі сторін розвитку особистості є фізичний розвиток, яке безпосередньо пов’язане зі здоров’ям людини. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається в дитинстві. Чи достатньо міцним буде цей фундамент, залежить цілком від дорослого, від того, як будуть виховуватися діти, які корисні звички вони придбають.

Дідактічческіе ігри як засіб розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку ВСТУП Необхідною умовою якісного оновлення суспільства є множення його інтелектуального потенціалу. Вирішення цього завдання багато в чому залежить від побудови освітнього процесу. Більшість існуючих освітніх програм орієнтовано на передачу учнем суспільно необхідної суми знань, на їх кількісний приріст, на відпрацювання того, що дитина вже вміє робити.

Заняття як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку Введення. Сучасне особистісно-орієнтована освіта розглядається як багаторівневий простір, як складний процес, який створює умови для розвитку особистості. Його основним завданням є створення нової системи цінностей, що сприяє становленню моральної культури дитини, формуванню гуманістично спрямованої особистості.

Етична бесіда як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку Моральне виховання дітей дошкільного віку є однією з найскладніших завдань виховання в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Саме моральне виховання є найважливішим завданням практично всіх програм дошкільної освіти.

Дидактична гра як засіб формування екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку ВСТУП. Дидактичні ігри є невід’ємною частиною екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку. Період дошкільного дитинства більш сприятливий для формування екологічного виховання дитини. Отже, екологічне виховання має починатися якомога раніше з дошкільному дитинстві.

Етична бесіда як засіб морального виховання дітей старшого дошкільного віку 2 глава Глава 2. Дослідно-експериментальне дослідження процесу морального виховання дітей старшого дошкільного віку 2.1. Аналіз педагогічної роботи з морального виховання дітей старшого дошкільного віку Дуже важливе місце в проведенні даного дослідження займала експериментальна робота, що дозволяє нам здійснити об’єктивну перевірку достовірності гіпотези.

Спеціалізовані заняття, як засіб ефективного виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку ВСТУП Виховання у дітей навичок особистої та громадської гігієни відіграє найважливішу роль в охороні їх здоров’я, сприяє правильній поведінці в побуті, в громадських місцях. В кінцевому рахунку, від знання і виконання дітьми необхідних гігієнічних правил і норм поведінки залежить не тільки їхнє здоров’я, але і здоров’я інших дітей і дорослих.

Дидактичні ігри як засіб розвитку уваги дітей молодшого шкільного віку Введення В даний час стали актуальними проблеми розвитку уваги та проведення психо-корекційної роботи з дітьми, що мають порушення уваги. Однак рекомендації для практичних психологів та педагогів з даних питань відносяться в основному до початковій школі і не висвітлюють досвід організації роботи з дітьми дошкільного віку, хоча на сьогоднішній день для подальшого успішного навчання необхідно раннє виявлення і корекція порушень уваги вже у дітей старшого дошкільного віку. < / p>

роль гри у формуванні розумових процесів у дітей дошкільного віку Введення Пропоноване дослідження присвячене розвитку емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку. Актуальність даної проблеми обгрунтовується наступними положеннями: Розвиток емоцій і почуттів у дошкільному віці має певні закономірності.

Роль гри у формуванні розумових процесів у дітей дошкільного віку Введення Пропоноване дослідження присвячене формуванню розумових операцій у дітей дошкільного віку. Актуальність даної проблеми обгрунтовується наступними положеннями: Розумові операції є інструментом пізнання людиною навколишньої дійсності, тому, формування логічних операцій є важливим чинником становлення всебічно розвиненої особистості.

Формування розумових операцій у дітей дошкільного віку в процесі дидактичної гри Введення Пропоноване дослідження присвячене формуванню розумових операцій у дітей дошкільного віку. Актуальність даної проблеми обгрунтовується наступними положеннями: Розумові операції є інструментом пізнання людиною навколишньої дійсності, тому, формування логічних операцій є важливим чинником становлення всебічно розвиненої особистості.

Дослідження розвитку комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку з використанням ігри Вступ Актуальність. Дорослі в особі батьків, вихователів, вчителів, безсумнівно, грають найважливішу роль в соціалізації особистості дитини. Однак усвідомлення своєї чільної позиції в цьому процесі досить довго приводило дорослих до того, що вони не помічали (або не хотіли помічати) значущості того формуючого особистість соціально-психологічного впливу, яке здатні надавати на дитину його однолітки.

Гра як засіб сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку Введення Сенсорний розвиток дітей дошкільнят, формування будь-яких уявлень про властивості предметів, відбувається в результаті дій сприйняття, спрямованих на обстеження форми, кольору, розміру й інших властивостей і відносин, які повинні придбати значення зразків.

Особливості морального виховання дітей старшого дошкільного віку Введення. Сучасне особистісно-орієнтована освіта розглядається як багаторівневий простір, як складний процес, який створює умови для розвитку особистості. Його основним завданням є створення нової системи цінностей, що сприяє становленню моральної культури дитини, формуванню гуманістично спрямованої особистості.

Процес морального виховання дітей старшого дошкільного віку Введення. Сучасне особистісно-орієнтована освіта розглядається як багаторівневий простір, як складний процес, який створює умови для розвитку особистості. Його основним завданням є створення нової системи цінностей, що сприяє становленню моральної культури дитини, формуванню гуманістично спрямованої особистості.

Tags:

  • Ігри з народними дидактичними іграшками як засіб виховання сенсорної культури дошкільників
  • дидактичні ігри як засіб екологічного виховання
  • Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання дошкільників
  • народні ігри курсова
  • народні ігри як засіб розвитку дітей
  • народні засоби фізичного виховання