Лікування гіпертонії. Консультації персонального кардіолога

Артеріальна гіпертонія. Лікування гіпертонії.

Під терміном “артеріальна гіпертонія” увазі синдром підвищення артеріального тиску при “гіпертонічної хвороби” і “вторинних симптоматичних артеріальних гіпертензіях”. Між двома цими поняттями існує принципова різниця.

Під гіпертонічну хворобу (есенціальною гіпертензією) прийнято розумітихронічно протікає захворювання, основним проявом якого є первинна артеріальна гіпертонія, в основі якої лежить генетичний полігенні структурний дефект, що обумовлює високу активність пресорних механізмів тривалої дії. Висловлюючись немедичною мовою, причиною є підвищена активність біологічних механізмів, які викликають звуження артеріальних судин. В інших випадках, мова йде про вторинних симптоматичних артеріальних гіпертензіях (ниркові, ендокринні, гемодинамічні, неврологічні, стресові, артеріальні гіпертензії вагітних), при яких підвищення тиску є одним із симптомів основного захворювання (наприклад, ниркові гіпертензії при гломерулонефритах, сечокам’яної хвороби, полікістозу нирок і т.д).

Артеріальна гіпертонія є одним з найважливіших факторів ризику та предиктором таких захворювань, як інфаркт міокарда та інсульт. Лікуванню гіпертонії в усьому світі надають величезного значення. Але перш ніж говорити про лікування гіпертонії, треба розуміти, що являє собою артеріальний тиск і уточнити терміни “нормальне” і “підвищений” артеріальний тиск.

Артеріальний тиск – один з найважливіших параметрів, що характеризують роботу серцево-судинної системи. Верхня цифра – систолічний артеріальний тиск – показує тиск в артеріях в момент, коли серце стискається і виштовхує кров в артерії. Воно, більшою мірою, залежить від сили скорочення серця. Нижня цифра – діастолічний артеріальний тиск – показує тиск в артеріях в момент розслаблення серцевого м’яза. Воно відображає опір у периферичних судинах. В даний час незалежно від віку підвищеним вважається тиск, коли воно досягає рівня 140 мм рт. ст. по систолі тиску та / або 90 мм рт. ст. по диастолическому тиску. Слід мати на увазі, що критерії підвищеного тиску значною мірою є умовними, оскільки між рівнем АТ і ризиком виникнення серцево-судинних захворювань існує прямий зв’язок, починаючи з тиску вище 115/75 мм рт. ст. Проте використання класифікації величини артеріального тиску спрощує діагностику і лікування гіпертонії в повсякденній практиці.

1. ПОЛОЖЕННЯ : сидячи в зручній позі; рука на столі і знаходиться на рівні серця; манжета накладається на плече, нижній її край на 2 см вище ліктьового згину.

г) АТ вимірюється в спокої після 5-хвилинного відпочинку; якщо процедурі вимірювання АТ передувала значна фізична або емоційне навантаження, період відпочинку слід продовжити до 15-30 хвилин.

а) для самоконтролю АТ у домашніх умовах можуть бути використані тонометри зі стрілочними манометрами, але в останні роки перевага віддається автоматичним і напівавтоматичним приладів для домашнього застосування, які пройшли суворі клінічні випробування для підтвердження точності вимірювань. Слід з обережністю трактувати результати, отриманих за допомогою більшості наявних в даний час приладів, які вимірюють АТ на зап’ясті, в силу низької точності одержуваних результатів;

б) для оцінки величини АТ на кожній руці слід виконати не менше 2-х вимірювань з інтервалом не менше хвилини; при різниці понад 5 мм рт. ст. виробляють одне додаткове вимірювання; за кінцеве (реєстроване) значення приймається середнє з двох останніх вимірювань.

Основна мета лікування гіпертонії полягає в максимальному зниженні ризику виникнення серцево-судинних ускладнень і смерті від них. Для досягнення цієї мети потрібно не тільки зниження тиску до цільового рівня (нижче 140/90 мм рт. Ст.), Але і корекція всіх модифікуються факторів ризику (паління, підвищений холестерин крові, гіперглікемія, ожиріння), попередження, уповільнення темпу прогресування та зменшення ураження органів-мішеней, а також лікування асоційованих і супутніх захворювань – ІХС, цукровий діабет і т.д.

Лікування гіпертонії складається з немедикаментозної і медикаментозної терапій, які за значенням не поступаються один одному.

; обчислюється за формулою відношення маси тіла (в кг) до квадрату величини росту (в метрах), наприклад у людини масою 82 кг і зростом 1,74 м ІМТ = 27,08);

в) зниження вживання алкоголю: рекомендується вживати менше 30 г чистого алкоголю на добу для чоловіків і менше 20 г / добу – для жінок;

г) збільшення фізичного навантаження – регулярна аеробна (динамічна) фізичне навантаження по 30-40 хвилин не менше 4 разів на тиждень;

е) зміна режиму харчування зі збільшенням споживання рослинної їжі, збільшенням в раціоні калію, кальцію (містяться в овочах, фруктах, зернових) і магнію (міститься в молочних продуктах), а також зменшенням споживання тваринних жирів.

Після оцінки серцево-судинного ризику з урахуванням результатів обстеження кардіологом виробляється індивідуальна стартова медикаментозна терапія. Мета медикаментозної терапії – нормалізація і утримання АТ в цільових значеннях шляхом регулярного (щоденного) прийому антигіпертензивних препаратів. У всіх хворих на артеріальну гіпертонію необхідно домагатися поступового зниження артеріального тиску до цільових рівнів. Особливо обережно слід знижувати АТ у літніх, довгостроково страждають гіпертонією, і у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт. Кількість призначуваних препаратів залежить від вихідної величини АД (ступеня гіпертонії) і супутніх захворювань. В даний час можливе використання 2-х стратегій лікування гіпертонії з наступним збільшенням кількості та / або доз лікарського засобу при необхідності:

1. Монотерапія (терапія одним препаратом). Може бути обрана на старті лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертонією 1 ступеня та низьким або середнім ризиком.

2. Комбінована терапія . Комбінація препаратів повинна бути краща у хворих на артеріальну гіпертонію 2 – 3 ступеня з високим або дуже високим ризиком серцево-судинних ускладнень. При комбінованої терапії призначення препаратів з різними механізмами дії в низьких і середніх терапевтичних дозах дозволяє, з одного боку, домогтися цільового АТ, а з іншого, мінімізувати кількість потенційних побічних ефектів. Комбінована терапія гіпертонії дозволяє також придушити контррегуляторние механізми підвищення АТ.

Досягнення і підтримання цільових рівнів АТ вимагають тривалого персонального лікарського спостереження кардіолога з регулярним контролем виконання пацієнтом рекомендацій щодо зміни способу життя та дотримання режиму прийому призначених антигіпертензивних препаратів, а також корекція терапії в залежності від ефективності, безпеки та переносимості лікування.

Телефон для запису на консультацію кардіолога або виклику кардіолога на будинок у Москві і Московській області: +7 (495) 411-43-12. Також Ви можете задавати безпосередньо мені свої питання за вищевказаною телефону або відправити лист на вкладці “задати питання”.

Російсько-Американський лікувально-діагностичний кардіологічний центр “Heartman Clinic” м. Москва, Казармений провулок, д. 3, стор 6

Консультації персонального лікаря кардіолога – прийом в клініці і виклик на будинок у Москві і Московській області.