Громадянське виховання школярів – Реферати –

Реферати> Педагогіка > Скачать курсову по педагогіці

Громадянське виховання школярів

Зміст: Вступ ……….. 3 Глава 1. Теоретичні передумови громадянського виховання кольника ……… 5 § 1. Історико – педагогічний аналіз розвитку громадянського виховання школярів ………. 5 § 2. Суперечностідосвіду громадянського виховання школярів ………… 10 Глава 2. Прогнозування громадянського виховання в системі загальної освіти ……… 13 § 1. Тенденції та соціально-педагогічні умови розвитку громадянського виховання в сучасних загальноосвітніх

установах ………… 13 § 2. Моделі громадянського виховання школярів ……. 15 Висновок ……… 23 Література ……. 25 Введення Зростання ролі громадянського суспільства в Росії, нові геополітичні реалії визначають замовлення системі освіти на формування соціально орієнтованого покоління росіян. Серед найважливіших завдань загальноосвітньої школи особливе значення має громадянська освіта і виховання. У зв’язку з цим необхідно глибоке теоретичне осмислення

проблеми громадянського виховання підростаючого покоління, цілеспрямована робота по визначенню та реалізації умов для його громадянського становлення. Необхідність глибокого уваги до проблеми громадянського виховання викликана також процесами, що відбуваються в молодіжному середовищі. В науці створені передумови для вирішення означеної вище проблеми в працях класиків вітчизняної педагогіки (Л.С. Виготський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський,

К.Д. Ушинський та ін.) Різні аспекти громадянського виховання представлені в роботах по теорії і методиці виховання (О.В. Бондаревська, В.Г. Бочарова, О.С. Богданова, Б.С. Гершунський, В.А. Караковський, Б.Т. Лихачов, Т . Н. Мальковская, Н.Д. Нікандров, Т.А. Стефановська, А.Н. Тубельський, С.Н. Чистякова, Г.

Н. Філонов, М.І. Шилова, Н. Є. Щуркова, Е.А. Ямбург та ін.) проблема становлення різних аспектів громадянської позиції обговорюється в дослідженнях Л.М. Боголюбова, Н.М. Воскресенської, Б.Ф. Гореліка, А.Ю. Лазебникова, В.І. Купцова, И.Л. Судакової, Я.В. Соколова, Г.М. Філонова, Л.Л. Хоружої та ін Аналіз наукових досліджень дозволяє констатувати їх безперечну теоретичну

Введення 3 Глава 61513. Теоретичні основи процесу морального виховання школярів 5 1. Сутність процесу морального виховання школярів 5 2. Особливості методів осмислення дітьми свого соціального досвіду, мотивації діяльності та поведінки

Глава I. Теоретичні підходи до проблеми духовного виховання школярів – підлітків. 1.1 Духовне виховання специфіка поняття 1.2 Психолого-педагогічні особливості підліткового віку 1.3 Музика як засіб духовного виховання школярів-підлітків Глава II.

… 3 Глава I. Сутність, зміст, методи формування патріотичного виховання дітей. 1.1.Понятіе і аспекти патріотизму … 6 1.2. Нормативно-правова база патріотичного виховання … 8 1.3. Методи формування патріотичних якостей особистості …. 9 Глава II.

Введення 5 Теоретичне обгрунтування проблеми. Поняття «патріотизму і громадянськості» … 5 Сутність, функції та система громадянського виховання 9 Патріотичне і інтернаціональне виховання, форми виховання патріотизму і громадянськості 11 Виховання

Глава 1. Теоретичні основи формування суспільно – історичних знань у початковій школі 1.1 Цілі сучасної історичної освіти 1.2 Тенденції сучасної історичної освіти Висновки по першому розділі Глава 2. Вивчення досвіду з формування

Вибір інституту Період прийому документів від абітурієнтів в російських вузах в самому розпалі. Виберете державні університети, куди б ви хотіли вчинити. На нашому сайті ви знайдете найактуальнішу інформацію про обраний вами вищому навчальному закладі.

Рон Візлі ледве не загинув Один з головних героїв «поттеріани» дивом уник смерті. Про бажання «вбити» Рона Візлі його творець, британська письменниця Джоан Роулінг … детальніше

Відкрито телефон довіри для вчителів Громадська палата РФ відкрила телефон довіри для педагогів, яких, за даними деяких ЗМІ, примушують вийти 4 лютого на мітинг в Москві в … детальніше

Розклад здачі ЄДІ в 2012 році Згідно з розкладом ЄДІ в цьому році достроково можна буде здавати в наступному порядку: з російської мови – 20 квітня, з іноземних мов, … детальніше

У російських вузах нові правила прийому абітурієнтів 1 лютого всі російські вузи завершили публікацію правил прийому абітурієнтів та перелік вступних випробувань по кожному напряму підготовки … детальніше

Реферати в соціальних мережах

Tags:

  • теорктичні основи громадянського виховання

_0.3MB/0.00603 sec